Dokumen yang diperlukan

 • Salinan kad pengenalan
 • Bil air dan elektrik terkini
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Surat pengesahan jawatan (jika ada)
 • Salinan 2 tahun terkini (KWSP)

Kelayakan Memohon

 • Kakitangan Kerajaan (Tetap / Kontrak)
 • Kakitangan Swasta / Kilang / Hotel / Pasaraya / Farmasi
 • Golongan Berpencen atau Socso
 • Penerimaan pemohonan pengeluaran KWSP umur 50 dan 55 tahun
 • Untuk sesiapa yang BEKERJA & MENETAP di sekitar KL & SELANGOR sahaja

Mohon Sekarang


Nama Penuh:
No. K/P (Baru)/No. ID/ No.Pasport:
Jantina: Lelaki
Perempuan
Bangsa:
Status Perkahwinan
Alamat Email:
Nombor Telepon Bimbit:
Jenis Kediaman:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Kampung
Status Pekerjaan:
Nama Penuh Majikan:
Alamat Majikan:
No. Telepon Majikan
Tahun Mula Bekerja:
Jumlah Pendapatan Bulanan(Kasar):
Jumlah Pendapatan Bulanan(Bersih):
Jawatan:
Gaji Melalui:
Bank Gaji Masuk:
Nama Majikan Terdahulu:
Tempoh Masa berkhidmat:
Sebab Berhenti:
Jenis Pinjaman Yang Pernah Buat:
Jumlah Pinjaman yang ingin dipohon:
Nama Penuh (Suami/ Isteri/ Tunang):
Nombor Telepon Bimbit:
Alamat:
Nama penuh Ibu/Bapa:
Nombor Telepon Bimbit:
Alamat:
Nama penuh Abang/Kakak/Adik(1):
Nombor Telepon Bimbit:
Alamat:
Nama penuh Abang/Kakak/Adik(2):
Nombor Telepon Bimbit:
Alamat:
Mengenali Kami Melalui: